KLAUZULA INFORMACYJNA
w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu ul. Sienkiewicza 4, tel. 52 333 48 10, faks 52 333 48 15, e-mail kontakt@bibliotekaswiecie.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej;
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. 

Frywolitka w filii nr 3

 • Drukuj

DSC00946 1400x1050DSC00948 1400x1050 1400x1050

Frywolitka w filii nr 3

W gruczeńskiej filii bibliotecznej odbyło się kolejne spotkanie w ramach warsztatów rękodzieła. Tym razem uczestniczki uczyły się lub sobie przypominały po kilku latach podstawy tworzenia koronek frywolitkowych.

Nazwa oznacza, że koronka wiązana jest z samych supełków. Powstaje poprzez tworzenie i łączenie oczek, pętelek, łuczków, łezek, kółeczek… można też dodawać rozmaite koraliki. Panie przy użyciu długiej specjalistycznej igły oraz pod bardzo czujnym i pomocnym okiem Pani Danuty wykonały po jednym elemencie. Powstałe frywolitki mogą stanowić zawieszkę na szyję lub jeden z kolczyków, drugi należy wykonać w domu zgodnie z tym samym schematem. Gotowe koronki frywolitkowe w postaci serwetek, kwiatów, ozdób do włosów, biżuterii .. to prawdziwe dzieła sztuki, jednak wymagają bardzo wielu godzin misternej pracy. Jak co roku uczestniczki warsztatów mają przerwę wakacyjną i spotykają się we wrześniu.

 

Opracowała: Lidia Heinrich-Weiner

Komentarzy (0)

Cancel or