A- A A+


SZUKAJ W BIBLIOTECE
książki, multimedia-wszystko w jednym miejscu!Zmiana języka:

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | tel. 52 333 48 10

Sporo nowości w czytelni

5

Fizyka atomu stanowi jedną z istotnych gałęzi fizyki współczesnej. Książka zawiera możliwie kompletny opis najważniejszych zagadnień z tej dziedziny, łącznie z głównymi wiadomościami mechaniki kwantowej, bez zawiłych szczegółów, zarówno w zakresie problemów teoretycznych, jak i doświadczalnych. Z założenia skupia się na podstawach fizyki atomowej, a poszczególne partie materiału prezentowane są w ujęciu historycznym. Publikacja została napisana z myślą o studentach i wykładowcach fizyki oraz chemii.

4

Wyjątkowa i oryginalna monografia opracowana przez zespół polskich familiologów. Jej celem jest usystematyzowanie współczesnej wiedzy na temat rodziny. W książce znaleźć można informacje na temat funkcjonowania systemu rodzinnego, nietradycyjnych form życia rodzinnego, problemów życia rodzinnego, a także współczesnych nurtów w terapii rodziny, pozytywnej psychologii rodziny. Walorem tej monografii jest spojrzenie na problemy życia rodzinnego z perspektywy współcześnie zachodzących przemian społecznych.

3

Drugi tom książki poświęconej tematyce ładu społecznego i czynnikom go zakłócających. Omówiono w nim poszczególne kategorie zagrożeń ładu społecznego: destruktywne zachowania przeciw światu zewnętrznemu, destabilizację systemu kształtowania i zaspokajania potrzeb, dehumanizację relacji międzyludzkich, dezorientację w świecie wartości i norm oraz dezorganizację życia społecznego i politycznego wraz ze skutkami jakie niesie ona dla społeczeństw.

1

Książka przedstawia najnowsze trendy i wyniki badań dotyczące roli logistyki w biznesie międzynarodowych oraz daje odpowiedź na pytanie, jak dziś zarządzać logistyką w nowoczesnej gospodarce światowej. W publikacji można znaleźć informacje o aktualnych trendach rozwoju logistyki międzynarodowej, nowych metodach i narzędziach niezbędnych do tworzenia procesów logistycznych na świecie, o znaczeniu logistyki w  międzynarodowej wymianie towarów i usług. Publikacja adresowana jest zarówno do praktyków, jak i studentów. Szczególnie przydatna może być dla dyrektorów generalnych, zarządzających oraz kierowników ds. logistyki.

2

Czy istnieje odrębna kuchnia mennonitów? Wokół odpowiedzi na to pytanie osnuta jest opowieść o tej niezwykłej grupie religijne. Odpowiedź nie jest prosta. Dlatego w poszukiwaniu prawdziwej kuchni mennonitów autor zaprasza czytelników do poznania ich historii. Kim byli mennonici? Wspólnotą wyznaniową? Grupą etniczną? Wspólnotą kulturową? Wszystkim na raz? Nawet sami mennonici nie są co do tego zgodni. Książka jest właśnie próbą odpowiedzi na te wszystkie pytania.

6

Zawiera objaśnienie 100 podstawowych pojęć z historii prawa i ustroju, zarówno powszechnej, jak i polskiej. Pod względem chronologicznym treść leksykonu obejmuje okres kilku tysięcy lat, od starożytności po czasy współczesne.

Czytaj więcej: Sporo nowości w czytelni

NOWOŚCI JUŻ CZEKAJĄ!

NOWOŚCI2

Filozofuj!

fi002 okladka

Dla wszystkich, którzy lubią pomyśleć mamy nową, bardzo ciekawą propozycję. Ofertę naszej prasowej prenumeraty wzbogaciło czasopismo popularyzujące filozofię pt. ‘Filozofuj!’.

Błędne jest przekonanie, że filozofia to trudny, niedostępny dla większości, przedmiot, którego opanowanie wymaga czytania skomplikowanych tekstów. Filozofia to sposób myślenia, który wyłania się z normalnego życia, to rodzaj samoświadomej refleksji nad znaczeniem i sensem zwyczajnych działań, jest zatem znajoma do pewnego stopnia każdemu. Filozofia po­lega na ciągłym dążeniu do zrozumienia świata i siebie samego, na stawianiu pytań i poszukiwa­niu na nie odpowiedzi. Jest bardzo ważnym ele­mentem naszej kultury i cywilizacji, kształtują­cym postrzeganie nas samych i otaczającego nas świata, a w rezultacie – także nasze codzienne postępowanie.

Ta czarująca dyscyplina nie miała do tej pory w Polsce popularyzują­cego ją czasopisma. Istnieje wiele cza­sopism akademickich, na łamach których toczy się dyskusja, dokonuje się wymiana myśli, ale są to zazwyczaj pisma dla zawodowców lub osób zajmujących się filozofią na co dzień. Czło­wiek, poszukujący odpowiedzi na wiele frapu­jących go pytań, ale nieparający się tą szlachetną dyscypliną, rzadko jest w stanie przebić się przez hermetyczny ję­zyk filozofów i czerpać przyjemność z lektury ich tekstów.

Celem ‘Filozofuj!’ jest odkrywanie przed czytelnikami wszystkiego tego, co filozofia ma najlepszego, pokazywanie w przystępnej i atrakcyjnej formie  świata filozoficznych problemów, idei i dys­kusji, także dawanie okazji do samodzielnej reflek­sji, do filozofowania.

Każdy numer jest poświęcony jakiemuś szczególnemu problemowi, zawiera też specjalne działy tematyczne, m. in.: eksperymenty myślowe, kurs logiki, recenzję dobrej książki fi­lozoficznej, nadesłane eseje, krzyżówkę filozo­ficzną.

 Życzymy inspirującej lektury! Filozofujcie!

Strona 1 z 42