A- A A+


Zmiana języka:

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | tel. 52 333 48 10

NOWOŚCI JUŻ CZEKAJĄ!

NOWOŚCI2

Filozofuj!

fi002 okladka

Dla wszystkich, którzy lubią pomyśleć mamy nową, bardzo ciekawą propozycję. Ofertę naszej prasowej prenumeraty wzbogaciło czasopismo popularyzujące filozofię pt. ‘Filozofuj!’.

Błędne jest przekonanie, że filozofia to trudny, niedostępny dla większości, przedmiot, którego opanowanie wymaga czytania skomplikowanych tekstów. Filozofia to sposób myślenia, który wyłania się z normalnego życia, to rodzaj samoświadomej refleksji nad znaczeniem i sensem zwyczajnych działań, jest zatem znajoma do pewnego stopnia każdemu. Filozofia po­lega na ciągłym dążeniu do zrozumienia świata i siebie samego, na stawianiu pytań i poszukiwa­niu na nie odpowiedzi. Jest bardzo ważnym ele­mentem naszej kultury i cywilizacji, kształtują­cym postrzeganie nas samych i otaczającego nas świata, a w rezultacie – także nasze codzienne postępowanie.

Ta czarująca dyscyplina nie miała do tej pory w Polsce popularyzują­cego ją czasopisma. Istnieje wiele cza­sopism akademickich, na łamach których toczy się dyskusja, dokonuje się wymiana myśli, ale są to zazwyczaj pisma dla zawodowców lub osób zajmujących się filozofią na co dzień. Czło­wiek, poszukujący odpowiedzi na wiele frapu­jących go pytań, ale nieparający się tą szlachetną dyscypliną, rzadko jest w stanie przebić się przez hermetyczny ję­zyk filozofów i czerpać przyjemność z lektury ich tekstów.

Celem ‘Filozofuj!’ jest odkrywanie przed czytelnikami wszystkiego tego, co filozofia ma najlepszego, pokazywanie w przystępnej i atrakcyjnej formie  świata filozoficznych problemów, idei i dys­kusji, także dawanie okazji do samodzielnej reflek­sji, do filozofowania.

Każdy numer jest poświęcony jakiemuś szczególnemu problemowi, zawiera też specjalne działy tematyczne, m. in.: eksperymenty myślowe, kurs logiki, recenzję dobrej książki fi­lozoficznej, nadesłane eseje, krzyżówkę filozo­ficzną.

 Życzymy inspirującej lektury! Filozofujcie!

Popularnonaukowe nowości!

20

W podręcznikuprzedstawiono najnowszą wiedzę z zakresu towaroznawstwa surowców i produktów zwierzęcych oraz podstaw przetwórstwa. Stanowi źródło wiedzy nie tylko dla studentów, ale także dla osób zajmujących się hodowlą zwierząt do celów produkcyjnych, producentów żywności pochodzenia zwierzęcego, czy zajmujących się badaniem jakości żywności.

19

Książka jest próbą stworzenia mostu pomiędzy uniwersytetem a szkołą. Została pomyślana jako zbiór interpretacji wybranych wierszy poetów XX i XXI wieku, których nazwiska widnieją na kartach podstawy programowej z języka polskiego na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Wybór ten został dokonany również z myślą o nauczycielach stojących przed wyzwaniem przygotowania uczniów do nowej matury, która w większym stopniu niż dotychczas sprawdza umiejętności interpretacyjne.

18

Uaktualnione wydanie znanego kompendium wiedzy o najważniejszych związkach organicznych pochodzenia naturalnego. Kolejne wydanie wzbogacone jest o trzy rozdziały, dotyczące kwasów nukleinowych, polifenoli oraz roślinnym i owadzim regulatorom wzrostu. Książka jest napisana przystępnym językiem. Zawiera ponadto wiele ciekawostek na temat praktycznego zastosowania związków pochodzenia naturalnego w różnych dziedzinach życia codziennego, w kosmetyce, energetyce, medycynie itp.

17

Książka opisująca dwie dekady wolnej Polski. Autor podejmuje próbę bilansu III Rzeczpospolitej i ukazania współczesnej sytuacji politycznej. Śledzi losy liderów partyjnych i kierowanych przez nich ugrupowań. Przypomina najważniejsze konflikty ostatniego dwudziestolecia i mierzy się z najbardziej aktualnymi problemami.

Czytaj więcej: Popularnonaukowe nowości!

Strona 1 z 41