KLAUZULA INFORMACYJNA
w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu ul. Sienkiewicza 4, tel. 52 333 48 10, faks 52 333 48 15, e-mail kontakt@bibliotekaswiecie.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej;
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. 

Rusza Program Rozwoju Bibliotek

 • Drukuj
 
Realizator Programu:
 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

ul. Grójecka 5

02-019 Warszawa

tel.     022 436-67-50

faks:   022 436-67-51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 

Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany do bibliotek publicznych we wszystkich gminach wiejskich i wszystkich gminach wiejsko-miejskich oraz w gminach miejskich, które mają nie więcej niż 20 tys. mieszkańców.

Program Rozwoju Bibliotek będzie realizowany w latach 2009–2013.

Program Rozwoju Bibliotek ma przygotować bibliotekarzy i bibliotekarki do prowadzenia placówek w nowoczesny sposób, do organizowania ciekawych i oczekiwanych przez mieszkańców wydarzeń, do zdobywania dodatkowych pozabudżetowych funduszy na działalność, a także do promowania swojej placówki i gminy.

Podczas  realizacji Programu  biblioteki i samorządy będą miały możliwość nawiązania współpracy z innymi gminami. Regionalne konferencje, ogólnopolskie kongresy, portal internetowy, konkursy, programy dobrych praktyk i granty pozwolą na stałą wymianę informacji i doświadczeń.

Program Rozwoju Bibliotek pozwoli bibliotekom rozszerzyć gamę oferowanych usług związanych z dostępem do informacji i wiedzy za pośrednictwem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Program Rozwoju Bibliotek przyczyni się do wzmocnienia całego systemu bibliotecznego, integracji środowiska, stosowania bardziej nowoczesnych i skutecznych form komunikacji między bibliotekami i bibliotekarzami. Kampania informacyjna spowoduje włączenie tematu bibliotek do debaty publicznej, a aktywność promocyjna i rzecznicza wpłynie na podniesienie prestiżu zawodu bibliotekarza.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Rozwoju Bibliotek znajdują się na stronie internetowej www.biblioteki.org

 

Komentarzy (0)

Cancel or