KLAUZULA INFORMACYJNA
w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu ul. Sienkiewicza 4, tel. 52 333 48 10, faks 52 333 48 15, e-mail kontakt@bibliotekaswiecie.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej;
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. 

 

A- A A+


SZUKAJ W BIBLIOTECE
książki, multimedia-wszystko w jednym miejscu!Zmiana języka:

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 52 333 48 10

Zapraszamy na Spotkanie z Historią 28 marca o godz. 17:00

kamuh marzec 1485x1050

Hollywoodzki bohater z Drzycimia

kamuh luty 1680x1050

Lutowe ‘Spotkanie z Historią’ poświęcone było postaci Konrada Szramki-Gliszczyńskiego, którego życiorys z łatwością mógłby stać się kanwą dla filmu.

Konrad Szramka Gliszczyński urodził się 22 lutego 1896 r. w Drzycimiu.

Po ukończeniu gimnazjum w Świeciu, w 1914 r. wstąpił do armii niemieckiej. Początkowo walczył na wschodzie, potem we Francji. Był dowódcą plutonu i kompanii w stopniu podporucznika. Po powrocie z frontu francuskiego na początku 1919 r. przedostał się do rodzinnej wsi i wstąpił do Straży Ludowej, następnie do tajnej organizacji wojskowej na Pomorzu. Współpracował z komitetami Mazurów w Ełku, był narażony na prześladowania i szykany ze strony niemieckiego Grenzschutzu.

Po wkroczeniu w 1920 r. Wojska Polskiego na Pomorze zameldował się u generała Bolesława Roji. W maju 1920 r., jako porucznik, otrzymał przydział do 64. pułku piechoty, ale wkrótce ze względu na znajomość Pomorza został wysłany do Olsztyna. Od 1 czerwca do 22 lipca 1920 r. pełnił obowiązki komendanta mieszanej policji plebiscytowej w powiecie prabuckim.

Po likwidacji policji wrócił w szeregi wojska. W końcu lipca 1920 r. sformował w Grudziądzu ochotniczą kompanię szturmową, z którą walczył w rejonie Mławy, Działdowa, Lidzbarka i Brodnicy. Wraz z nią został wcielony do 66. pułku piechoty, od 1 grudnia 1920 r. pełnił obowiązki dowódcy batalionu. W 1922 r. otrzymał przeniesienie do 80. pułku Strzelców Nowogródzkich w Słonimiu, w 1927 r. do Brześcia do sztabu korpusu, w 1929 r. do 7. pułku piechoty Legionów do Chełma Lubelskiego. W 1933 r. trafił do Lwowa do sztabu korpusu. W 1935 r. uzyskał dyplom magistra nauk społeczno-ekonomicznych Wydziału Prawa Uniwersytetu Lubelskiego; awansował do stopnia majora. Od grudnia 1936 r. pełnił funkcję komendanta garnizonu i dowódcy III batalionu 32. pułku piechoty w Działdowie; 19 marca 1937 r. awansował do stopnia podpułkownika.

W Kampanii Wrześniowej uczestniczył w obronie Modlina jako dowódca Ośrodka Rezerw. W końcu października 1939 r. został mianowany komendantem 6. Obwodu Praga, używał pseudonimu „Zawisza". Funkcję tę pełnił do lipca 1942 r., czyli do chwili powierzenia mu Komendy Poznańskiego Okręgu AK. Przy przekraczaniu granicy został aresztowany przez Niemców i przewieziony do Berlina. Po śledztwach w katowniach gestapo trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau. Próby uwolnienia podpułkownika (wykupienia go) zakończyły się niepowodzeniem.

Zmarł we wrześniu 1943 r.

Otrzymał wiele odznaczeń: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Niepodległości, Medal Pamiątkowy za wojnę 1918-1921, Medal X-lecia Odzyskania Niepodległości, Medal za Długoletnią Służbę Wojskową.

Na elewacji kościoła pw. Matki Bożej Loretańskiej przy ul. Ratuszowej w Warszawie znajduje się tablica poświęcona pamięci praskich komendantów Powstania Warszawskiego. Napis na tablicy brzmi:

6/XXVI OBWÓD ARMII KRAJOWEJ WARSZAWA-PRAGA
Ppłk Konrad Jan Szramka Gliszczyński ps. Zawisza, 1896 r.–1943 r.
Organizator konspiracyjny oddziałów wojskowych w 1939 r. na Pradze. Pierwszy komendant 6 Obwodu SZP ZWZ-AK. Aresztowany w 1942 r. Zamordowany w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen.

Na Spotkaniu mogliśmy posłuchać także obszernej relacji o pochodzącej z Drzycimia rodzinie Konrada Szramki-Gliszczyńskiego.

Oprac. Michał Brdak 

Zapraszamy na Spotkanie z Historią 27 lutego o godz. 17:00

kamuh2.2 742x1050

 

Strona 1 z 42