ul. Sienkiewicza 4, 86-100 Świecie

kontakt@bibliotekaswiecie.pl  facebook   YouTube   Instagram

Oferta dla dzieci

LEKCJE BIBLIOTECZNE

Lekcje biblioteczne są przeznaczone dla grup zorganizowanych, dostosowane do wieku uczestników. Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej, są przygotowane w oparciu o literaturę. Czas trwania ustalany indywidualnie, średnio od 30-60 min.

W czasie spotkań poruszamy wybrane tematy z zakresu: tolerancji, ekologii, języka, dobrego wychowania, rozumienia emocji, życia społecznego, przyrody. Celem warsztatów jest poszerzenie umiejętności społecznych, a także pobudzanie samoświadomości i kreatywności, rozwijanie zdolności pracy indywidualnej oraz w grupach, trenowanie asertywności, wzmacnianie pewności siebie.

Szczegółowe informacje oraz listę tematów zajęć można uzyskać w Oddziale dla dzieci.

Do zapisów zapraszamy nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, opiekunów grup.

Dane adresowe

MBP Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu

ul. Sienkiewicza 4, 86-100 Świecie

NIP: 559-18-84-328

logo glowne.jpg

 

Media